Ĝenerale pri la programo de MER-6

La programo estas vera fiero de MER! Ĝi ĉiam estas tre varia – ĉiam io okazas.
Sekvu evoluon de programproponoj en la retejo.

Kio kutime okazas dum MER?

La tradicia programo:
Prelegoj
Prezentoj kaj diskutoj pri aktualaj E-projektoj
Koncertoj
Komuna kantado de E-kantoj
Novaj libroj kaj esperantaĵoj

Dum MER-6 estas aldone planataj:

Lignofajro. La plej legenda programero de la iamaj SEJT-oj kaj aliaj Esperanto-renkontiĝoj. Ni revivigu kaj daŭrigu la tradicion!
Malfruvespera kaj nokta etoso de Kultura salono, kie eblas kanti, deklami, simple babili, iom manĝeti kaj trinketi.
Esperantologia konferenco kun aŭspicio de RUDN. Vidu la subpaĝon

Viaj kontribuoj al la programo

Viajn proponojn de kontribuoj por la programo sendu al la organizantoj ne malpli frue, ol la 10-an de aŭgusto. Sendu ilin al ni!