Loĝado kaj manĝado

Por MER-6 estis antaŭmendita domo kun maksimuma kapacito de 60 homoj. Ĝi enhavas halon, kie okazos la ĉefaj programeroj kaj la aldonan ĉambron por Kultura salono. Laŭ la reguloj de bazejo minimuma kvanto da tagoj, kiujn eblas mendi estas du.

Bazaj kondiĉoj

En la ĉambroj loĝos ĝis 4 personoj. La apartaj necesejoj kaj duŝejoj estas tuj apud la ĉambroj en la koridoro.
Kosto por 1 tago estas 1350 rbl.

Pli luksaj kondiĉoj

Dezirantoj povos loĝi en pli multekostaj kaj luksaj kondiĉoj en la apudaj konstruaĵoj. Se vi bezonas tiajn, kontaktu nin.

Manĝado

3-foja manĝado kostos 400-450 rublojn tage. Estas antaŭvidata vegetarana menuo. Pri tio anoncu en la aliĝilo, laŭeble kun la sugestoj por la menuo.