Konferenco

Multaj kutimaj programeroj de bonaj Esperanto-renkontiĝoj taŭgas laŭteme por esperantologia konferenco kaj estu do tiel! La 1-an esperantologian konferencon kun Esperanto kiel laborlingvo partoprenos katedro de amasa komunikado de filologia fakultato de RUDN!
La konferenco neniel ŝanĝos nian tradician ordon. Kelkaj el niaj tradiciaj E-prelegoj estos konsiderataj, kiel elpaŝoj dum la konferenco.
Universitato vaste raportos pri ĝi, ĝi aperos en pluraj komunikiloj. Tio ja bonas por montri nian lingvon al la ekstera publiko.

La nomo de konfereco estos:

Scienc-praktika konferenco: Lingvo Esperanto kiel rimedo de la moderna internacia komunikado

Ĉiuj partoprenantoj ricevos donacetojn de RUDN. Rezulte de la konferenco ĝiaj materialoj estos oficiale publikigitaj.

Se vi pretas fari konferencteman prelegon, skribu al ni!