Ni renkontiĝu septembre!

Dum la pasintaj unutagaj MER-4 kaj MER-5 multaj partoprenantoj esprimis deziron partopreni ion pli grandan, ĉar la programo estas tiom bunta kaj riĉa, ke ne eblas realigi ĉion dum unu tago.

Kio estas MER?

MER estas interplektiĝo de la iama SEJT-etoso kaj la nova vento de Esperanto-movado. Seriozaj prelegoj kaj prezentadoj alterniĝas kun kantado, ŝercado kaj babilado pri la interesaĵoj en la varma amika rondo. Ni ĉiuj havas kion diri aŭ kanti unu al la alia. Ni uzas nur Esperanton, sendepende ĉu estas iu oficiala programero aŭ distra interparolo. Por ni tio estas nature, ĉar ni ĉiuj kune estas Esperanto-kulturo. Dum MER ne eblas enui, ĉar por tio absolute mankas la tempo!

Kiu rajtas partopreni?

Ĉiuj, kiuj parolas kaj amas Esperanton.

Kio novos dum MER-6?

Unue, ĝi daŭros ne 1, sed 2 kaj por iuj partoprenantoj eĉ 3 tagojn kaj pli! Do, kiel vi jam verŝajne komprenis, multe pli da programeroj okazos.
Nun ni havos eblecon realigi grandiozan vesperan programon kaj por dezirantoj ankaŭ la noktan.
Due, ĝi okazos iom pli malproksime de la urbocentro, ol la antaŭaj. Ni speciale antaŭmendis grandan domon en la bazejo. Laŭ la optimuma horaro per publika transporto ĝin eblas atingi el centro de Moskvo tre malmultekoste kaj nur dum ĉ. 1 horo “ĝis pordo” kaj nenie estas bezonate longe piediri.
Trie, por la loĝado necesos pagi. Tamen la prezoj estas tre modestaj kaj flekseblaj – vidu!
Kvare, septembro estas tre bona monato: ni antaŭvidas kantadon apud lignofajroj, piknikojn. La dezirantoj povus sportumi, naĝi en la apuda rivero, viziti saŭnon kaj eĉ ĉevalrajdi.
Kvare, multaj niaj kutimaj prelegoj taŭgas laŭteme por esperantologia konferenco kaj estu do tiel! La 1-an esperantologian konferencon kun Esperanto kiel laborlingvo partoprenos katedro de amasa komunikado de filologia fakultato de RUDN! Universitato vaste raportos pri ĝi, ĝi aperos en pluraj komunikiloj. Tio ja bonas por montri nian lingvon al la ekstera publiko. Ankaŭ vi proponu viajn prelegojn ĉi tie!

Ĉu vi venos demalproksime?

Tiam vi povas pasigi pli da tempo en Moskvo. Ni organizos antaŭ kaj postprogramon: enhejma daŭrigo de la renkontiĝo, grupaj kaj individuaj ekskursoj tra belaj lokoj de rusia ĉefurbo kaj Moskva Regiono. Kontaktu nin!

Bonvenon al MER-6!